Mlžná Praha

Mlžná Praha

Koupit fotografický obraz fotografie Mlžná Praha

Hodinu před svítáním se začalo vltavské koryto plnit mlhou. Mlžný proud tekl s proudem a občas se vylil z břehů, aby pohltil malostranské věže. Jako poslední ostrov odolával chrám svatého Mikuláše, ale za chvíli se mlžná tsunami přelila i přes tuto nádhernou barokní kopuli.

Referenční číslo: 2014_01_06

Klíčová slova: výstava Praha černá a bílá, mlha, Chrám svatého Mikuláše, věže, Malá Strana, střechy, noc, věžička, světla, okna, kouř, komín, nad mlhou