Křeslo

Křeslo

Koupit fotografický obraz fotografie Křeslo

Toto byla značně surreálná situace. Fotografoval jsem krásnou ranní mlhu s námrazou okolo Vltavy. Slunce se snažilo prodrat svými paprsky skrz mlžné hradby, když v tom se v dálce začalo na hladině cosi rýsovat. Tajuplný objekt pomalu plul směrem ke mně. Rozeznal jsem, že se jedná o křeslo, resp. jakési torzo křesla. Vyfotografoval jsem pár snímků, křeslo se odrazilo od břehu a pokračovalo s proudem dál. Co to mělo znamenat, komu křeslo patřilo a kam nakonec doplulo, to mi zůstane navždy utajeno.

Referenční číslo: 2010_01_27

Klíčová slova: výstava Praha černá a bílá, křeslo, mlha, Vltava, Karlův most, námraza, stromy, nábřeží, zima, mráz, led, kry, sníh, ráno, svítání, strom