Vltavská alegorie

Vltavská alegorie

Koupit fotografický obraz fotografie Vltavská alegorie

Na severní straně Dětského ostrova stojí kamený sloup s alegorickou sochou Vltavy a jejích přítoků (Sázava, Lužnice, Berounka, Otava) od autora Josefa Pekárka z roku 1916.

Referenční číslo: 2010_10_11_7636

Klíčová slova: Vltava, socha, Vltavská alegorie, Alegorie Vltavy, řeka, ostrov, ostrovy, Střelecký ostrov, Dětský ostrov, sloup, alegorie, proud, voda, mlha, ráno, podzim, zídka, nocturno