Smuteční marš

Smuteční marš

Koupit fotografický obraz fotografie Smuteční marš

Smuteční marš mi hrál, když dozněly varhany. Postavy zkoprnělé, jako bez života, se vlekly dolů k hřbitovu. A přeci já tam ležel, váhal nadzvednout víko a ještě naposledy vzhlédnout k nebi. Bez dechu spal jsem a všechno marné snění utíkalo z mého posledního lože. A ticho řvalo, až přehlušilo vše svým hrozivým hlasem.

Referenční číslo: 2011_01_08_0105

Klíčová slova: Santini, Jan Blažej Santini, Panenské Břežany, mementa, mlha, zima, sníh, ráno, kostel, stromy, zahrada, větve