Povodně

Povodně

Koupit fotografický obraz fotografie Povodně

Pršet může v Benátkách kdykoli, zejména na podzim. Pak je vzduch měkce šedý a obloha dostává barvu perleti. Může přijít i příval, řeky se vylijí z břehů a stoupající hladina kolem Benátek dostane barvu nefritové zeleně. Benátky bičuje studený déšť z nízké černé oblohy, nepříjemný vítr běsní v úzkých průchodech, vše ustrne, zastaví se a lidé, kteří díky vodě žijí, se schovávají, zůstávají uvězněni ve svých domovech. Voda město vody vězní, jako by se městu vyvzdorovanému na přírodě chtěly přírodní živly pomstít.

Referenční číslo: 2011_11_06_4755

Klíčová slova: povodně, záplavy, náměstí svatého Marka, Kampanila, paláce, Bazilika svatého Marka, Benátky, Benátky 2011, voda, zatopené náměstí, odraz