Panna Maria

Panna Maria

Koupit fotografický obraz fotografie Panna Maria

Benátky potřebovaly k přežití v nesmlouvavé historii doslova všechny svaté. Panna Maria nebyla výjimkou a jejích sošek je ve městě úctyhodná řada. Benátčané však nezůstali pouze u soch. V Bazilice svatého Marka je uloženo tolik relikvií, že pomoc shůry je pravděpodobně zajištěna na věky věků.

Referenční číslo: 2012_02_18_7944

Klíčová slova: Benátky, kaplička, socha, Panna Maria, moře, laguna, kůly, gondoly