Old Man of Stoer

Old Man of Stoer

Koupit fotografický obraz fotografie Old Man of Stoer

Již zde mám starého pána ze Storru, proč nepřidat ještě toho ze Stoeru? Tato krásná šedesáti metrová kamenná jehla se nachází ještě notný kus severněji nad Summer Isles, u majáku point of Stoer.

Referenční číslo: 2010_10_18_8634

Klíčová slova: Old Man of Stoer, jehla, Skotsko, Skotsko 2010, říjen, pobřeží, moře, vlny, vítr, skály, útesy, voda, déšť, kroupy, špička, špice