Most Legií

Most Legií

Koupit fotografický obraz fotografie Most Legií

Most legií nahradil starší visutý řetězový most císaře Františka I. Původně se jmenoval most Františka Josefa I., který byl také účasten při jeho slavnostním otevření roku 1901. V roce 1918 byl přejmenován na most Legií, za okupace na most Smetanův, po okupaci na most 1. Máje a v r. 1990 opět na most Legií. Již od počátku byl osvětlen elektrickými zdokonalenými obloukovými lampami inženýra Františka Křižíka.

Referenční číslo: 2008_11_01

Klíčová slova: most legií, most, legie, pražský most, vltava, sovovy mlýny, střelecký ostrov, lampy, zábradlí, panorama