Jitro u řeky

Jitro u řeky

Koupit fotografický obraz fotografie Jitro u řeky

Venku se dáví město v prvních křečích jitra...
(Václav Kahuda, Houština)

Referenční číslo: 2015_03_11

Klíčová slova: klacek, kláda, řeka, Vltava, kameny, stromy, břeh, Trója, Dejvice, Podbaba, mraky, dlouhá expozice