Duncansby Head

Duncansby Head

Koupit fotografický obraz fotografie Duncansby Head

Úplně na severu Skotska v naprosto zapomenutých dálkách se u strmých útesů tyčí z moře dvě špičaté „turecké čapky“. Jeďte se na ně podívat než je bouřící moře za pár desítek tisíc let srovná s okolní skálou.

Referenční číslo: 2010_10_21_8917

Klíčová slova: Skotsko, Duncansby Head, sever, moře, útesy, ráno, svítání, mraky, skály, skotsko 2010