Bowfiddle rock, Portknockie

Bowfiddle rock, Portknockie

Koupit fotografický obraz fotografie Bowfiddle rock, Portknockie

Kolmo na břeh vybíhají polámané vrásy skal a jedna z nich utvořila skalní oblouk známý jako bowfiddle rock. Když jsme uklízeli pláž od vyplavených řas, pěkně mi jedna vlna zalila nohy.

Referenční číslo: 2010_10_22_9021

Klíčová slova: Bowfiddle rock, skála, útesy, moře, skotsko 2010, říjen, vlny, kameny, kamínky, pláž