Vltavské záplavy

Vltavské záplavy

Koupit fotografický obraz fotografie Vltavské záplavy

Lednové vltavské vzedmutí přineslo do Prahy velkou vodu. Hladina stoupala a živel zaplavil nejnižší nábřežní oblasti.

Referenční číslo: 2011_01_17_315

Klíčová slova: Vltava, stromy, Hergetova cihelna, noc, záplavy, mlha, voda, řeka, nábřeží, strom