Podzim v oboře Hvězda

Podzim v oboře Hvězda

Koupit fotografický obraz fotografie Podzim v oboře Hvězda

Minuly poslední teplé dny a přišel podzimní mlžný chlad, vítr sfoukl listí a rozházel ho jako mozaiku po blátivých cestách, po kterých spolu chodíváme ruku v ruce...

Referenční číslo: 2019_10_24

Klíčová slova: obora Hvězda, Hvězda, podzim, koš, cesta, listy, listí, duby, stromy, mlha, zatáčka, les, obora, park