Z Jiráskova mostu

Z Jiráskova mostu

Koupit fotografický obraz fotografie Z Jiráskova mostu

Z Jiráskova mostu je krásně vidět půloblouk vltavského jezu, který se táhne od pravobřežního Mánesu k věži Malostranské vodárny na břehu levém.

Referenční číslo: 2010_04_13

Klíčová slova: Vltava, jez, Mánes, Mánesovo nábřeží, žofín, ostrov, ostrovy, pražský hrad, nábřeží, věž, věže, domy, voda, odraz, hladina, splav, stromy, předjaří, jaro, lodě, Petřín, panorama