Krajina draků I.

Krajina draků I.

Koupit fotografický obraz fotografie Krajina draků I.

Nevím, co fotografy žene k objevování neprobádaných míst, ale jsem stejný. Rád chodím skrytými roklemi a potemnělými lesy, kde sotva potkám živáčka. Při pořizování tohoto snímku jsem udělal výjimku a vypravil jsem se na Mariinu vyhlídku. Snad „nejprovařenější“ místo Českého Švýcarska hned po Pravčické bráně. Kupodivu jsem byl celé ráno na vyhlídce sám. Stěny dřevěné boudy většinu času bičovaly provazce deště a opíral se do nich silný vítr. Byly však okamžiky, kdy se daly pořídit fotografie temných mraků a prosvětlených kopců směrem na Křížový vrch.

Referenční číslo: 2009_10_26_6610

Klíčová slova: Krajina draků, cyklus, České Švýcarsko, kopce, ráno, svítání, mlha, mraky, dým, kouř, slunce, stromy, úbočí, Mariina vyhlídka, Křížový vrch, Zadní země