Kostel navštívení Panny Marie

Kostel navštívení Panny Marie

Koupit fotografický obraz fotografie Kostel navštívení Panny Marie

Když v roce 1523 přinesla řeka Ploučnice do Horní Police sošku Panny Marie, započal se významný duchovní rozvoj Hornopolického farního kostela.

První zmínka o Horní Polici pochází z roku 1273 a nalézá se v listině papeže Řehoře X. z 15.května 1273, který potvrzuje majetková práva doksanského kláštera na Horní Polici. Od počátku tedy zdejší farnost spravovali Premonstráti. Po Husitech se zde konalo velké střídání majitelů a v době robotní se zde robotníci hojně bouřili, asi stejně jako jinde, a stejně tak byly tyto revolty potlačovány.

Referenční číslo: 2010_02_07_644

Klíčová slova: horní police, kostel, sníh, věž, věže, strom, ambit, farnost